Wieloletni i sprawdzony producent kotłów centralnego ogrzewania.

Zakład z ponad 30 letnim doświadczeniem w branży grzewczej.

KOTŁY DTO - KIEDY JAKOŚĆ MA DLA CIEBIE ZNACZENIE

Kotły KWM-SG opalane są miałem węglowym,
mikroprocesorowy sterownik reguluje pracę dmuchawy
i pompy obiegowej, wysoka sprawność stałopalność (6-24h).
Znikomy wpływ na zanieczyszczenie środowiska (certyfikat ekologiczny).
Bezpieczne w eksploatacji. Całkowite spalanie miału węglowego
i gazów palnych czynie je tanimi w eksploatacji.
Może występować w wersji górnokanałowej.
Kotły typu KWM-SG to grupa wysokiej jakości kotłów grzewczych przeznaczonych do wodnych instalacji c.o. zarówno w domach jednorodzinnych jak i obiektach produkcji przemysłowej i ogrodniczej, itp.

Kotły typu KWM-SG posiadają certyfikat zgodności wg kryterium efektywności energetycznej, (rozp. Min. Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r., Dz.U. z dnia 26 lutego 1999 r. "Wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagania w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych."). Badania emisyjno-energetyczne kotłów przeprowadziły Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Wegla w Zabrzu.

Kotły typu KWM-SG przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie otwartym instalacji c.o. wg PN-91/B-02413 do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90°C. Znajdują one zastosowanie głównie do ogrzewania budynków mieszkalnych, pawilonów handlowych i usługowych, warsztatów, obiektów gospodarstw wiejskich, szklarni, szkół itp. Mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub wymuszonym.

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna znamionowa kotła powinna być równa lub nieco wyższa (do 10%) obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła ogrzewanych pomieszczeń.W tabeli "Charakterystyka techniczna kotłów KWM-SG" w poz.4 zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami KWM-SG. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla pomieszczeń o wysokości 3 m.

Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu KWM-SG podano w w/w tabeli na poz.17. Stosowanie gorszych gatunków węgla od podanych w tablicy powoduje spadek sprawności cieplnej. Węgiel asortymentu miał należy zasypywać w stanie lekko zwilżonym.

WYSZCZEGÓLNIENIE Jedn. WIELKOŚĆ KOTŁA
Moc nominalna kW 19 25 38 50 62 75 95 125 150
Zakres mocy kW 6-19 8-25 12-38 15-50 19-62 23-75 29-95 40-125 45-150
Powierzchnia grzewcza kotła 2 3 4 5 6 7,5 10,5 12 14
Wielkość powierzchni ogrzewanej dla mocy nominalnej do
100
100
150
150
200
200
250
250
300
300
380
380
530
860
1350
1030
1650
Stałopalność h 8-24
Jednorazowy zasyp paliwa kg 33 46 54 84 100 130 220 260 320
Sprawność cieplna % 80 81 82
Maks. temperatura wody °C 90
Obliczeniowa temp. powrotu
i zasilania
°C 60-80
Ciśnienie robocze max bar 1,5
Ciśnienie próbne bar 4,0
Paliwo mbar 0,25 - 0,35
Orientacyjne parametry
komina
Wysokość komina min. m 5 6 8 10 12
Przekrój otworu komina min. cm² 220 230 270 350 390 475 600 750 950
Masa kotła kg 296 365 420 500 555 670 880 972 1082
Pojemność wodna dm3 102 125 148 182 210 245 970 378 390
Paliwo   Węgiel kamienny asortyment miał MI typ 32.1 kl. 25/12 wg PN-82/G97001-3
Wymiary
podstawowe kotła
długość kotła mm 548 598 648 728 778 828 968 980 1040
całkowita 950 1000 1060 1150 1200 1250 1430 1400 1460
szerokość kotła 448 508 478 628 698 778 898 970 1030
całkowita 510 570 640 690 750 850 1020 1000 1060
wysokość kotła 1486 1550 1550 1585 1635 1685 1825 2000 2050
całkowita 1720 1785 1785 1820 1870 1920 2060 2280 2330
Srednica króćców zasilania i powrotu mm G2(60,3x5) G2½(76,1x5) 76,1x5
Wymiary otworu czopucha mm 140 160 180 200 230 270
Opry hydrauliczne mbar 23