Wieloletni i sprawdzony producent kotłów centralnego ogrzewania.

Zakład z ponad 30 letnim doświadczeniem w branży grzewczej.

KOTŁY DTO - KIEDY JAKOŚĆ MA DLA CIEBIE ZNACZENIE

Kotły KWM-S opalane są miałem węglowym, wyposażone są
w mikroprocesorowy sterownik, który reguluje pracą dmuchawy
i pompy obiegowej. Charakteryzuje je wysoka sprawność
i stałopalność (6-24h). Mają znikomy wpływ na zanieczyszczenie
środowiska o czym świadczy Certyfikat Ekologiczny.
Kotły KWM-S są bezpieczne w eksploatacji.
Całkowite spalanie miału węglowego i gazów palnych
czyni je tanimi w eksploatacji. Mogą występować w wersji górnokanałowej.

 Kotły KWM-S posiadają certyfikat zgodności wg kryterium efektywności energetycznej, (Rozp. Min. Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r., Dz.U. z dnia 26 lutego 1999 r. "Wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagania w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych."). Badania emisyjno-energetyczne kotłów przeprowadziły Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Przeznaczenie kotłów KWM-S. Kotły tego typu przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie otwartym instalacji c.o. wg PN-91/B-02413 do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90°C. Znajdują one zastosowanie głównie do ogrzewania budynków mieszkalnych, pawilonów handlowych i usługowych, warsztatów, obiektów gospodarstw wiejskich, szklarni, szkół itp. Mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub wymuszonym.

Dobór kotła do instalacji grzewczej. Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna znamionowa kotła powinna być równa lub nieco wyższa (do 10%) obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W tabeli "Charakterystyka techniczna kotłów KWM-S" w poz.4 zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami KWM-S. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla pomieszczeń o wysokości 3 m.

Paliwo. Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu KWM-S podano w w/w tabeli na poz. 17. Stosowanie gorszych gatunków węgla od podanych w tablicy powoduje spadek sprawności cieplnej. Węgiel asortymentu miał należy zasypywać w stanie lekko zwilżonym.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Jedn. WIELKOŚĆ KOTŁA
Moc nominalna kW 19 25 38 50 62 75 95 125 150 200 250 300 350
Średnia moc eksp. w systemie całodobowym kW 9 12 19 25 31 37 47 62 75 100 125 150 175
Powierzchnia grzewcza kotła 2 3 4 5 6 7,5 10,5 12,5 14 17 21 25 30
Wielkość powierzchni ogrzewanej dla mocy nominalnej do
100
100
150
150
200
200
250
250
300
300
380
380
530
530
630
630
750
750
1000
1000
1300
1300
1600
1600
1900
Stałopalność h 8-24
Jednorazowy zasyp paliwa kg 35 45 60 75 95 120 165 195 285 360 430 565 725
Sprawność cieplna % 82 83 86 84 83
Maks. temperatura wody °C 90
Obliczeniowa temp. powrotu
i zasilania
°C 60/70
Ciśnienie robocze max bar 1,5 2,5
Ciśnienie próbne bar 4,0
Paliwo mbar 0,23 - 0,30 0,35 - 0,40 0,45 - 0,50
Orientacyjne parametry
komina
Wysokość komina min. m 5 6 8 10 12 14 15
Przekrój otworu komina min. cm² 220 230 270 350 390 480 600 730 870 1070 1330 1550 1800
Masa kotła kg 327 410 490 580 665 800 1200 1400 1500 1750 2150 2760 3220
Pojemność wodna dm3 112 125 170 215 255 315 450 530 560 590 650 780 930
Paliwo   Węgiel kamienny asortyment miał MI typ 32.1 kl. 25/12 wg PN-82/G97001-3
Wymiary
podstawowe kotła
długość kotła mm 858 950 1010 1070 1120 1170 1378 1552 1672 1762 1812 1958 2098
całkowita 1135 1265 1360 1440 1510 1560 1810 2380 2270 2410 2460 2610 2850
szerokość kotła 438 510 560 630 690 780 854 872 924 1054 1164 1341 1526
całkowita 538 610 660 730 790 880 954 952 1044 1174 1284 1461 1646
wysokość kotła 1040 1095 1210 1215 1290 1390 1540 1466 1500 1550 1650 1750 1780
całkowita 1150 1205 1320 1325 1400 1500 1650 1550 1605 1655 1755 1855 1885
Srednica króćców zasilania i powrotu mm G2(60,3x4) G2½(76,1x4) 88,9x4,5 114,3x4,5 139,7x4,5
Wymiary otworu czopucha mm 140 160 180 200 230 260 280 310 250 370 400
Opry hydrauliczne mbar 23