Wieloletni i sprawdzony producent kotłów centralnego ogrzewania.

Zakład z ponad 30 letnim doświadczeniem w branży grzewczej.

KOTŁY DTO - KIEDY JAKOŚĆ MA DLA CIEBIE ZNACZENIE

Kotły typu UKS to grupa wysokiej jakości kotłów
grzewczych przeznaczonych do wodnych instalacji c.o.
zarówno w domach jednorodzinnych jak i obiektach
produkcji przemysłowej i ogrodniczej itp.

 
Uniwersalne kotły stalowe UKS-M i UKS-G to kotły które po odpowiedniej modernizacji - wyposażeniu w wentylator i regulator zostały przystosowane do spalania miału węgla kamiennego w cyklu średnio dobowym (6-24h). Nowoczesna konstrukcja, zastosowanie mikroprocesorowego sterownika oraz dmuchawy pozwala na spalanie miału węglowego metodą "od góry" co ma znaczący wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Podstawą doboru kotła do instalacji c.o. jest bilans grzewczy ogrzewanych powierzchni.

WYSZCZEGÓLNIENIE J.M. WIELKOŚĆ KOTŁA
Moc nominalna kW 12 14 20 25 30 46 70 95 130 190
Średnia moc eksploatacyjna
kW 6 7 10 12 15 23 35 48 65 95
Powierzchnia grzewcza kotła m2 1,5 1,6 2,4 3,0 3,7 5,3 8,1 11,2 14,7 21,5
Orientacyjna pow.
grzewcza pomieszczenia
m2 do 90 90-
130
130-
160
160-
200
200-
260
260-
360
360-
550
550-
750
750-
1000
1000-
1500
Stałopalność h 8 - 24
Paliwo
Węgiel kamienny asortyment miał MI typ 32.1 kl. 25/12 wg PN-82/G-97001-3
Jednorazowy zasyp paliwa kg 17 23 31 45 71 112 148 235 317 627
Sprawność cieplna %
Maksymalna dopuszczalna
temp. wody w kotle
°C 90
Maksymalne dopuszczalne
ciśnienie wody w kotle
bar
1,5
Zakres temperatur
pracy kotła
°C 60 - 90
Wymagany ciąg spalin Pa 0,25 - 0,35 0,35 - 0,45
Pojemność wodna L 72 103 138 165 210 352 480 673 842 1240
Masa kotła bez wody kg 203 257 262 303 442 555 842 1067 1330 2140
Orientacyjna najmniejsza
wysokość komina
m 5 6 7 8 11
Orientacyjny przekrój
otworu komina
cm2 220 230 270 350 390 600 870
Wymiary
gabarytowe
kotła
szerokość mm 450 527 590 590 646 772 870 1060 1120 1323
wysokość 1035 1085 1085 1170 1280 1355 1405 1495 1595 1745
długość 1000 1100 1180 1180 1385 1500 1870 2100 2305 2740
Opory hydrauliczne mbar 24