Wieloletni i sprawdzony producent kotłów centralnego ogrzewania.

Zakład z ponad 30 letnim doświadczeniem w branży grzewczej.

KOTŁY DTO - KIEDY JAKOŚĆ MA DLA CIEBIE ZNACZENIE

Kotły typu UKS to grupa wysokiej jakości kotłów
grzewczych przeznaczonych do wodnych instalacji c.o.
zarówno w domach jednorodzinnych jak i obiektach produkcji
przemysłowej i ogrodniczej itp.

 
Uniwersalne kotły stalowe UKS-M i UKS-G to kotły które po odpowiedniej modernizacji - wyposażeniu w wentylator i regulator zostały przystosowane do spalania miału węgla kamiennego w cyklu średnio dobowym (6-24h). Nowoczesna konstrukcja, zastosowanie mikroprocesorowego sterownika oraz dmuchawy pozwala na spalanie miału węglowego metodą "od góry" co ma znaczący wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Podstawą doboru kotła do instalacji c.o. jest bilans grzewczy ogrzewanych powierzchni.

WYSZCZEGÓLNIENIE J.M. WIELKOŚĆ KOTŁA
Moc nominalna kW
12 16 20 24 30 36 43
Średnia moc eksploatacyjna kW 5 7 9 12 15 18 21
Powierzchnia grzewcza kotła m2 1,3 1,5 1,9 2,2 3,1 3,5 4,1
Orientacyjna pow.
ogrzewanego pom.
m2 60-
90
80-
120
100-
150
120-
180
150-
220
180-
270
210-
310
Stałopalność h 8 - 24
Paliwo
Węgiel kamienny asortyment miał MI typ 32.1 kl. 25/12 wg PN-82/G-97001-3
Jednorazowy zasyp paliwa kg 13 22 34 48 62 75 123
Sprawność cieplna % 80 - 83
Maksymalna dopuszczalna
temp. wody w kotle
°C 90
Maksymalne dopuszczalne
ciśnienie wody w kotle
bar 1,5
Zakres temperatur pracy kotła °C 60 - 90
Wymagany ciąg spalin Pa 25 - 35
Pojemność wodna L 57 63 77 90 110 126 141
Masa kotla bez wody kg 190 220 255 275 335 360 395
Orientacyjna najmniejsza
wysokość komina
m 5 7
Orientacyjny przekrój
otworu komina
cm2 300 450
Wymiary
gabarytowe kotła
szerokość mm 442 492 542 542 592 642 692
wysokość 1236 1248 1254 1321 1406 1426 1455
długość 799 799 836 901 987 1015 1046
Opory hydrauliczne mbar 25