Wieloletni i sprawdzony producent kotłów centralnego ogrzewania.

Zakład z ponad 30 letnim doświadczeniem w branży grzewczej.

KOTŁY DTO - KIEDY JAKOŚĆ MA DLA CIEBIE ZNACZENIE

 

Kotły typu Ekopell to ekologiczne kotły nowej generacji, przystosowane do spalania biomasy typu Pellet. Kotły Ekopell wyposażone są w samoczyszczący palnik pelletowy – Biopalnik. Spełniają wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5 wg. Normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymogi Ekoprojekt (ecodesign) wg. Rozporządzenia UE 2015/1189

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalety kotłów EKOPELL:

 

  • Kompaktowa budowa kotła pozwala na montaż w małych kotłowniach

  • Wysokosprawny palnik pelletowy typu Biopalnik z automatycznym czyszczeniem

  • Wymiennik wykonany z atestowanej stali o grubości 6 mm

  • Wysoka sprawność cieplna 91%

  • 4 lata gwarancji na szczelność wymiennika, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła

  • Sterownik z kolorowym panelem obsługujący 3 pompy (c.o., cwu, obiegowa, podłogowa, obsługuje zawór mieszający)