Wieloletni i sprawdzony producent kotłów centralnego ogrzewania.

Zakład z ponad 30 letnim doświadczeniem w branży grzewczej.

KOTŁY DTO - KIEDY JAKOŚĆ MA DLA CIEBIE ZNACZENIE

Zanim wezwiesz serwis sprawdź poniższe porady

 


OBJAWY ZAKŁÓCEŃ

MOŻLIWA PRZYCZYNA

SPOSÓB ROZWIĄZANIA
Woda wydostająca się z kotła Kondensacja „pocenie się” kotła będące wynikiem różnicy temperatur Rozpalenie kotła, dobicie do temperatury około 80°C i utrzymanie takiego stanu przez kilka godzin z ewentualnym powtórzeniem tej czynności
Dym wydostający się z otwartych drzwiczek A) niedrożny komin
B) niedrożne kanały w kotle
C) niewłaściwe podłączenie kotła z kominem
D) niewłaściwy rozruch kotła

Sprawdzenie drożności komina oraz jego parametrów, oczyszczenie wyczystek oraz czopucha, sprawdzenie połączenia z kominem

Niemożność uzyskania wysokiej temperatury A) zła regulacja kotła
B) niewłaściwy rozruch kotła
C) niewłaściwe paliwo
D) za mała moc kotła w stosunku do powierzchni ogrzewanej
E) źle zaprojektowana instalacja C.O.
Wyregulowanie kotła odpowiednio do panujących warunków pogodowych i rodzaju paliwa (ustawienie pracy elektroniki, popielnika, szybra)
Gwałtowny wzrost temperatury i ciśnienia na kotle A) zamknięte zawory
B) zamarznięte naczynie
Upewnić się czy zawory są otwarte, zaizolować naczynie wzbiorcze
Niewłaściwe wskazywanie temperatury A) nieprawidłowe podłączenie i zamocowanie czujki
B) uszkodzony kabel
C) uszkodzenie mechaniczne łuski czujki temperatury

Sprawdzić poprawne mocowanie czujki, zbadać kabel wraz z czujką czy nie została mechanicznie uszkodzona

Brak kontroli pracy dmuchawy A) brak napięcia 230V
B) niewłaściwe lub brak podłączenia dmuchawy do sterownika
C) uszkodzenie przewodów
Sprawdzić stan podłączenia dmuchawy do instalacji elektrycznej, podłączenia pod sterownik oraz stan okablowania
Dziwne zachowywanie się sterownika A) Złe podłączenie elektroniki
B) Zawilgocenie
C) Uszkodzenie okablowania
D) Uszkodzenie mechaniczne sterownika
Sprawdzenie stanu złączek zasilających, stanu instalacji elektrycznej oraz urządzeń podłączonych do jednej fazy, stan okablowania, czy elektronika nie doznała uszkodzeń mechanicznych lub nie były narażone na zawilgocenie lub inne działanie wody

 


Przypominamy że w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu
klient pokrywa koszty transportu oraz pracy serwisantów.